Народен театър „Иван Вазов“ е Национален културен институт, духовно средище на театралното ни изкуство, храм на художествени и общочовешки ценности, ковачница на съдби.
Летоброенето на Народния театър започва от 1904 г., когато драматичната трупа „Сълза и смях“ приема името „Български народен театър“. От 1906 г. до 1952 г. трупата носи името Народен театър, през 1952–1962 г. – Народен театър „Кръстьо Сарафов“, през 1962–1977 г. ( в периода 1977–1981 г. е Национален  академичен театър) и след 1981 г. до днес – Народен театър „Иван Вазов“.
В репертоара му още от самото начало влизат имената на Шекспир и Ибсен, на Шилер и Островски, на Стриндберг, Достоевски, Чехов, Горки. Огромна е заслугата му за утвърждаването на българската драматургия.
Историята на театъра е не само неговото минало. Тя се гради в настоящето и продължава в бъдещето. Домовете на театъра, политическите режими и свързаните с тях събития, които са го белязали, са само щрих от тази история.
Народният театър остава верен и до днес на реалистичния стил и демократичното изкуство. В него, отдавайки цялото си знание и сила, творят родолюбиви български интелектуалци. В Народния театър градят своето творческо дело трима от духовните колоси на нацията ни – Иван Вазов, Пенчо Славейков, Пейо Яворов. И това е един от големите шансове на театъра – пътят на неговите пионери се пресича с жизнената съдба на тези духовни първенци.
Свой специфичен стил и художествено достижение внасят директорите, режисьорите и драматурзите на Националната театрална обител. Както в музиката, за да е съвършена симфонията, предводителите подчиняват цялата си дейност на общата кауза –  постановки на високо художествено равнище, съхраняване на националната театрална традиция, досег до постиженията на световния театър, мобилност, приемственост между поколенията, развитие в унисон с предизвикателствата на съвремието.

В поредицата „Предводителите на Народния театър“ ще ви срещаме с част от духовните стопани на театралния дом:

Директори
Христо Цанков – Дерижан   Владимир Василев   проф. Михаил Арнаудов   Ст. Л. Костов   Владимир Полянов   Филип Филипов   Мирослав Миндов   Дико Фучеджиев

Режисьори
Кръстьо Сарафов   Боян Дановски   Сашо Стоянов   Гриша Островски   Крикор Азарян   Кръстьо Мирски   Николай Масалитинов    Хрисан Цанков

Драматурзи
Сирак Скитник   Теодор Траянов   Николай Лилиев

Сценографи
Асен Попов

очаквайте още…
Петър Стойчев, Никола Балабанов, Петър Димитров, Пламен Масларов, Александър Морфов…