„От много ранна възраст, може би на пет или шест години, знаех, че когато порасна, трябва да бъда писател. Между седемнайсет и двайсет и четири годишна възраст се опитах да изоставя тази идея, но го направих със…