Българското национално радио, основано през 1935 г., е най-големият радио оператор в България, който произвежда и разпространява 11 програми – две национални ефирни програми: „Хоризонт“ и „Христо Ботев“, и девет регионални ефирни програми в Благоевград, Бургас, Варна, Видин, Кърджали, Пловдив, София, Стара Загора и Шумен. Част от БНР  е и интернет базираното, мултиплатформено Радио Бинар, което произвежда 7 музикални  24-часови стрийма и 4-часова програма на живо, както и Радио България със сайтове на 10 езици и ефирно излъчване на турски език..
Това е най-голямата информационна мрежа в страната, с най-богатия звуков архив – Фонотека и Златния фонд. Медията продуцира, произвежда, съхранява и излъчва радио драматургия и детски програми, тя е най-голямата културна институция с шест музикални формации, музей и архивен фонд, най-големият продуцент на българска музика. БНР е медиен партньор на най-авторитетните културни фестивали и конкурси в страната.
В продължение на повече от 80 години Българското национално радио събира, записва, излъчва и съхранява българската история и култура, така, както се случват. БНР поддържа най-богатия исторически аудио архив в България, който съхранява солидна документация за всички значими събития от обществения живот в страната и света – политически, икономически, бизнес, културни, спортни и др. Този архив със значима историческа стойност включва 550 000 аудио обекта, еквивалентни на хиляди записани часове и разположени в стотици метри линейни рафтове.
Архивът на Българското национално радио е звуковата памет на България за събитията и времето, в което са се случили. Звуковият архив е част от българското и европейско културно и историческо наследство, поддържаме и фонд със справочни материали и нототека, разполагаме и с богата колекция от експонати с музейна стойност (съоръжения, предмети, ценни документи, снимки, лични вещи). За различните видове архиви има определени нива на достъп и ползване.
Архивът на БНР се състои от три основни части: Фонотека, Справочна редакция и Златен фонд, като в тях се съхраняват приблизително 750 000 архивни единици, книги и периодичен печат, документи – около 450 линейни метра, и 14 000 бр. различни предмети.