В отговор на развиващите се потребности на аудиторията и гарантиране отстояването на обществената услуга в цифрово пространство, от август 2017 г. Българското национално радио предлага отворен достъп до част от националния звуков архив чрез сайта archives.bnr.bg.

Съдържанието на сайта се създава от редакторите в отдел „Интернет съдържание“ към Дирекция „Архивен фонд“ и е съобразено със съвременните потребители от различни поколения. Чрез специално създадени текстове представяме записи, съхранени в архивите на Радиото. В категориите Времена и хора, Музика, Култура, Радиотеатър и Спорт развиваме теми, свързани със значими събития и личности от обществения, политически и културен живот на България и света.

Специално внимание е отредено на категорията БНР през годините, в която систематизираме информация и събития от историята на Радиото, фотогалерии в рубриката Поглед назад, а в Страници от радиоефира представяме емблематични предавания от минали години.

Стремим се към устойчиво във времето обогатяване на архивите на БНР с ценни записи и фотографии, които получаваме от нашите читатели и слушатели в инициативата „Изпрати запис“.

Архивът на Българското национално радио се състои от три основни части: Златен фонд, Фонотека и Справочна редакция.

Златен фонд

Златният фонд на Българското национално радио е безценна колекция от аудио документи със статут на национален звуков архив и е член на Международната асоциация на звуковите и аудиовизуални архиви.
Златният фонд съхранява безсрочно над 16 хиляди архивни единици – звукови документи за значими събития от обществения живот в България и по света – политически, икономически, културни, спортни и др., документални записи на заседанията на Народното събрание, интервюта с изявени творци и общественици, изпълнения на стойностни художествени произведения.

Фондът се попълва основно от звукови документи, продукция на БНР, както и от записи, предоставени от външни лица и организации. Оригиналите се съхраняват в единственото за страната специализирано лентохранилище на БНР, намиращо се в Боровец.

За официално начало на Златния фонд се счита датата 27 ноември 1957 г., когато е регистриран първият звуков документ и започва описването и организирането на записите във ведомост. Най-старият запис във Фонда е от 1897 г. – „Българско хоро“ от Алоис Мацак, чешки капелмайстор и композитор с големи заслуги за развитието на българската военна музика.

Златният фонд става достояние на аудиторията чрез националните и регионалните радиопрограми и чрез избрано съдържание, публикувано на archives.bnr.bg.

Фонотека

Фонотеката на Българското национално радио е създадена през 1935 годин