Соната за обой и чембало №1 в до минор от Георг Фридрих Хендел, изпълняват Трифон Силяновски (чембало) и Георги Теодосиев (обой), запис 1958 година, Златен фонд на БНР. Между „господин“ и „другар“ той подава ръка при запознанство…