Любовта към родната история, която прераства по-късно в призвание, започва рано у Иван Снегаров. „За нас – си спомня той – нямаше по-любим предмет от българската история, която учителите ни преподаваха някак скришом, без учебници, и ние…