Жан-Филип Рамо е един от най-значимите композитори на късния барок във френската музикална история. На 39-годишна възраст той все още не е композирал около девет десети от музиката, с която ще бъде запомнен, и не е публикувал…