Гулиелмо Маркони — наричан „бащата на съвременното радио“, създател на безжичния телеграф, откривател на принципа на действие на електрическата връзка без проводник, както и на още над 70 патентовани изобретения. Едно от най-ранните му е алармата за буря.…