Името на Добри Войников въплъщава изцяло значението на думата деятел. Той е от онези възрожденски дейци, които по мисионерски трябва да разгърнат многопластово потенциала си, за да подпомогнат изграждането на българската идентичност — той е възрожденски учител,…