„Първото външно впечатление от „Спомените“ на Димитър Пешев е, че те не предлагат сензационна информация. Неговата позиция е реалистична и трезва, въздържана откъм изразни средства и оценки. Тя е подчинена на разбирането, че миналото изисква равносметка —…