„Начинът на живот и поведение на Александър Фол беше като на интелектуален аристократ — един от малкото. Така го помнят хората, с които е работил в Министерството на културата или в Министерството на образованието, така го помним…

„Старият Пловдив може да бъде опознат само чрез Цанко Лавренов – било когато лично ви развежда из града, било когато гледате картините му. Затова бих пожелал на художника – между многото хубави неща и това: да възкреси…