Повече от 50 години той е на гребена на българския политически живот, пряк участник в знакови за българската история събития, оглавява два кабинета и няколко министерства, личност, свързана с две епохи – Възраждането и Третото българско царство.…

Учредителното събрание във Велико Търново (10 февруари 1879 – 16 април 1879) поставя началото на парламентарния живот в освободена България. То е свикано въз основа на чл. 4 от Берлинския договор, но вместо предписания от Берлинския конгрес…

Историята на българския парламентаризъм всъщност е история на Народното събрание в следосвобожденска България - Третото българско царство до 9 септември 1944 г., Народна република България до 10 ноември 1989 г. и Република България до ден днешен. Строителите…