Композитор, създал музика в почти всички жанрове; диригент, излизал на сцената почти 40 години; педагог, възпитал множество музиканти; изследовател, който може и знае как да пише и за музиката на другите. Това е Константин Илиев. „Новаторското дело…