Съдбата никога не е била благосклонна към нея. Тъкмо обратното – в целия си жизнен път тя е получавала непрекъснато хули и обиди, понякога толкова тежки и застрашителни, че едва ли и най-смелата мъжка натура би могла…