Държавник и политик на първите две следосвобожденски десетилетия, министър в няколко правителства, като оглавява две от тях, личен секретар на Александър I Батенберг, законотворец и демократ, заслугите на Константин Стоилов в укрепването на новосъздадената българска държава са…