Тайният дискурс Геополитическите промени, които предшестват Унгарската революция от октомври 1956 година, отправят ясен сигнал към останалите европейски държави и САЩ, че поствоенната съветска окупация трябва да приключи. Тласък за развитието на нови трансформационни политически процеси дават…