„Николай Бинев — актьор с певчески дарби, несбъднат диригент, сам преводач на пиесите, които поставя, за момента песимист, но оптимист в перспектива… 40 години на сцената, километри филмова лента, гласът на касетите с приказки, „изпял” историята на…