Откъс от френската пиеса „Осем жени” от Робер Тома в Театъра на българската армия, изпълнява Мария Русалиева – запис 1965 година, Златен фонд на БНР: У нея има една особена приповдигнатост на духа, човешки полет, устременост, които…