„Начинът на живот и поведение на Александър Фол беше като на интелектуален аристократ — един от малкото. Така го помнят хората, с които е работил в Министерството на културата или в Министерството на образованието, така го помним…