„Драги младежи и девойки, скъпи съотечественици, днес ние се събрахме отново тук, за да склоним глави пред това малко българско селце, което влезе в историята на нашия народ като родно място и като лобно място на големия…