„Театралното, респективно актьорското изкуство, третира най-сложната област на живота – човешката душа и отношения. Разбира се, актьорският талант е задължителен и той съдържа в себе си и морални компоненти, т.е. поредица от нравствени и професионални императиви, от…