Тайният дискурс Геополитическите промени, които предшестват Унгарската революция от октомври 1956 година, отправят ясен сигнал към останалите европейски държави и САЩ, че поствоенната съветска окупация трябва да приключи. Тласък за развитието на нови трансформационни политически процеси дават…

30 години от падането на комунистическия режим в Румъния В края на 1989 година репресивният режим на Николае Чаушеску е последният комунистически режим в Източна Европа, който все още е на власт. В продължение на 25 години…