На 10 май 1950 година със заповед на Мишо Николов, тогава Главен директор на Радиото, се привежда в изпълнение гласуваното на 8 май решение за учредяване на „Златен фонд“ на звукозаписа при Главна дирекция на радиоразпръскването и…