135 години от избирането на Фердинанд Кобургготски за княз на България На 22 септември 1908 година в църквата „Свети 40 мъченици“ във Велико Търново княз Фердинанд I провъзгласява независимостта на обединените „две български области в една държава…

„Независимостта не звучи така романтично, както Освобождението и Съединението“, казва проф. Андрей Пантев. Тук няма сражения и гърмежи по улиците, но значимостта на тази, извоювана на дипломатическото поле битка, е не по-малка и можем да кажем, предопределяща…