„Убедено, аргументирано, дори пламенно Драгомир Ненов винаги защитаваше някаква кауза на общите събрания на Радио София. Може би затова той беше избран да ръководи и отстоява интересите на музикалните и танцовите дейци през `90-те години“, казва за…

Въвеждането на общественото радиоразпръскване в България първоначално е посрещнато с недоверие, било е обект на държавна забрана (със закона от 1920 година) и едва след масовото му разпространение в Европа българският Парламент приема първия Закон за радиото…

На 10 май 1950 година със заповед на Мишо Николов, тогава Главен директор на Радиото, се привежда в изпълнение гласуваното на 8 май решение за учредяване на „Златен фонд“ на звукозаписа при Главна дирекция на радиоразпръскването и…

Националните програми „Хоризонт“, „Христо Ботев“ и „Орфей“ „Направените през 1970 година проучвания на интересите на слушателите водят до „...осъществяването на една цялостно нова концепция и една реорганизация на програмите, която влиза в сила от 4 януари 1971…

50 години от първата копка през 1970 година на новата сграда на БНР „Периодът, необходим на новите идеи, за да навлязат трайно в културата, продължава средно около 30 години. През първото десетилетие промяната е свързана с много…

По скàлата на радиото светът е сместен целия в един квадрат като в магичен циферблат една стрела ще се прицели от полюса до полюса и – бликнал из бездънните предели, преградите прелитнал и кънтящ във трепетната гръд…

На 20 май 1936 г. началникът на радиоразпръскването в България, видният интелектуалец Панайот Тодоров, познат с артистичния си псевдоним Сирак Скитник, издава разпоредба: „Съгласно заповедта на г-на Министра от 21 т.м. да се почне редовно програмно предаване…