„Никога не бях напущал родното си село. Когато сутринта влакът потегли, земята се раздвижи и малката гара, и липите, и бостаните останаха назад, аз се почувствувах като обрулен лист, откъснат от дървото и подгонен от вятъра. Тъй…

„Великденска вечер“ – първата оригинална радиопиеса На 26 декември 1938 година от студиото на районната радиостанция във Варна се излъчва първата българска постановка на оригинална радиопиеса – „Крилата помощ“ (в оригинал „Великденска вечер“) на Ангел Каралийчев и…