„Българинът по-трудно се отдава на наблюдения над душевността си и самоанализи на настроенията и чувствата си, а гражданското му съмосъзнание дълго не може да надмогне религиозната догма за мястото на човека след грехопадението. До втората четвърт на…