Отдел „Интернет съдържание“ към дирекция „Архивен фонд“
бул. „Драган Цанков“ №4
София 1040
e-mail: archives@bnr.bg

Директор „Архивен фонд“
e-mail: archives.director@bnr.bg