Изразяваме своята благодарност към: Ваня Моллова Васил Велев Георги Лазов Георги Цолов Гроздан Христозов Здравко Петров Кина Друмева Павел Цветанков Светлана Димитрова Трифон Павлов Христофор Стоянов Петър Бойчев Чрез своя дарителски жест те обогатяват архивния фонд на…

На столичната улица „Московска” № 49, на третия етаж в зала 68 се намира постоянна музейна експозиция за история на радиото в България, създадена от Софийския университет „Св. Климент Охридски”. В най-старата сграда на Университета – тук…