В продължение на няколко години (2010 – 2014) театралният критик Богдана Костуркова чрез интервюта, документални записи на изпълнения, съхранени в Златния фонд на Българското национално радио, както и със свои авторски коментари представя в програма „Христо Ботев“ портрети на български актьори. Предлагаме избрана част от тях.

Илия Добрев             Татяна Лолова            Цветана Манева           Ицхак Финци
Тодор Колев            Никола Анастасов            Венцислав Кисьов              Ангел Георгиев – Ачо
Гинка Станчева            Васил Михайлов            Марин Янев            Антон Радичев
Анета Сотирова              Васил Попов             Слава Рачева        Йосиф Сърчаджиев
Вълчо Камарашев            Ани Бакалова         Доси Досев             Георги Новаков 
Меглена Караламбова     Йорданка Кузманова   Ириней Константинов   Стоянка Мутафова
Ванча Дойчева             Филип Трифонов            Стефан Илиев          Вельо Горанов     Илия Раев

очаквайте…

Борис Луканов, Виолета Донева, Николай Урумов, Рашко Младенов …