Светът и човешкият характер притежават собствено движение и развитие. Те са взаимозависими, но и противоположни в своята необозримост, с която изпълват жизнената сфера. Драматургическият живот пренася на сцената тези сложни взаимоотношения на „същността“ и „ядрото“ на диалектиката,…

Лиляна Жабленска изпълнява арията на Адела из II действие на оперетата „Прилепът” от Йохан Щраус, запис 1970 година, Златен фонд на БНР: Лиляна Александрова Трифонова-Жабленска, родена на 8 октомври 1918 година в Бургас, е именита наша оперетна…

Акад. Михаил Арнаудов (5 октомври 1878 – 18 февруари 1978 година) е един от най-видните представители на съвременната българска наука – славист, литературен историк и фолклорист. Той въвежда нов, комплексен изследователски подход в българската фолклористика. Фолклористика и…

Любовта към родната история, която прераства по-късно в призвание, започва рано у Иван Снегаров. „За нас – си спомня той – нямаше по-любим предмет от българската история, която учителите ни преподаваха някак скришом, без учебници, и ние…

„Свирнята на Никола Ганчев тръгва като вопъл, рипва като подвикване, слиза като бистър ручей, докато хване сърцето ти. Тя подхваща приказка за стари времена и нрави, за живи човешки съдби, за тежък труд и кървави освободителни борби.“…

Жан-Филип Рамо е един от най-значимите композитори на късния барок във френската музикална история. На 39-годишна възраст той все още не е композирал около девет десети от музиката, с която ще бъде запомнен, и не е публикувал…

Държавник и политик на първите две следосвобожденски десетилетия, министър в няколко правителства, като оглавява две от тях, личен секретар на Александър I Батенберг, законотворец и демократ, заслугите на Константин Стоилов в укрепването на новосъздадената българска държава са…

Академик Любомир Чакалов (18 февруари 1886 – 11 септември 1963) е един от първите българи, които активно започват да се занимават с научна дейност в областта на математиката. Роден е в Самоков в многодетно семейство. Средното си…

Екзарх Стефан I Български е първият признат от Вселенското Православие предстоятел на възстановената самостойна Българска православна църква (БПЦ). „Изключителна личност в нашия обществен и църковен живот“, „политик в расо“, „спасител на българските евреи“, „великолепен проповедник“ — това…