На 10 май 1950 година със заповед на Мишо Николов, тогава Главен директор на Радиото, се привежда в изпълнение гласуваното на 8 май решение за учредяване на „Златен фонд“ на звукозаписа при Главна дирекция на радиоразпръскването и радиофикацията с програмен отговорник Анна Българанова и технически отговорник Тодор Георгиев.

Днес Златният фонд е безценна колекция от аудио документи със статут на национален звуков архив и е член на Международната асоциация на звуковите и аудиовизуални архиви. В него се съхраняват безсрочно звукови документи за значими събития от обществения живот в България и по света – политически, икономически, културни, спортни и др., документални записи на заседанията на Народното събрание, интервюта с изявени творци и общественици, изпълнения на стойностни художествени произведения.

Фондът се попълва основно от звукови документи, продукция на БНР, както и от записи, предоставени от външни лица и организации. Оригиналите се съхраняват в единственото за страната специализирано лентохранилище на БНР, намиращо се в Боровец.

Началото

Според някои източници идеята за запазване на ценни записи, които да останат за поколенията идва още от първия директор на „Старата къща” – Сирак Скитник. По негова инициатива още през 1938 година се закупуват специално за тази цел магнетофони, които правят записи на стоманена нишка. За съжаление, при бомбардировките над София през 1944 година, когато е засегната и сградата на Радиото, са унищожени записаните дотогава ролки. В резервното студио, направено по предложение на Асен Маринов в Нови хан, са пренесени само около 2000 плочи от тогавашната Фонотека.

В следвоенните години е поставено ново начало, благодарение на тогавашния ръководител на студиен звукозапис Тодор Георгиев, който заедно с Иван Хаджийски и Благой Попов, започват да отделят ленти със записи, които според тях имат значима стойност.

Така стигаме до 1950 година, когато за първи път в запазен (и известен за нас) писмен документ срещаме понятието „Златен фонд“. На съвещание, проведено на 8 май под председателството на Главния директор Мишо Николов и в присъствието на Ана Велева, Николай Попов, Катя Георгиева, Леда Милева, Найден Найденов, Михаил Ангелов, Анна Българанова, Павел Бошнаков, инж. Асен Маринов, Дано Петров и Тодор Георгиев фигурира като точка 5 от дневния ред: „По организирането на Златния фонд“. А в протокола от заседанието е записано: „Златен фонд да се учреди при фонотеката. Др. инж. Маринов да излезе с предложение за техническото уреждане на съхранението на лентите.“ Разгледан и приет е план за „Златния фонд“ през 1950 година. На 10 май е издадена заповед, с която са определени за програмен отговорник Анна Българанова и технически отговорник Тодор Георгиев. В този първи достигнал до нас план личи желанието за системност и разнообразие на записите, които да се съхраняват във фонда. В него откриваме събития като партийни конференции, записи от 1 май и 9 септември, 100-годишнината от рождението на Иван Вазов. Фигурират имена на политически дейци, писатели, художници, видни изпълнители и музиканти, български художествени и музикални произведения; най-добрата постановка на радиотеатъра и детския радиотеатър през годината.

Следваща дата от историята на Златния фонд е 27 ноември 1957 година. Оттогава записите започват да се описват и организират в документална книга, а първият регистриран звуков документ е реч на Георги Димитров по случай Новата 1946 година.

В годините на цензура изключителна заслуга на Радиото е, че запазва речи на наши политици и личности като цар Борис III, Балан, Симеон Радев, записи на Царския оркестър, както и музиканти, обявени за невъзвращенци – Васко Абаджиев, Борис Христов, Милчо Левиев…

Най-старият запис във Фонда е от 1897 година – „Българско хоро” от Алоис Мацак, чешки капелмайстор и композитор с големи заслуги за развитието на българската военна музика. Запазени са звуци от тържествата  в Силистра и Добрич от присъединяването на Южна Добруджа към пределите на България през 1940 година.

Днес в Златния фонд се съхраняват свидетелски разкази и изказвания, свързани с важни моменти от историята, документални записи на заседанията на Народното събрание, изявленията на президентите и министър-председателите на България, председателите на Народното събрание, гласове на дейци на обществено политическия живот, дейци в сферата на науката и спорта, спомени и изказвания на творци с голям принос в българската култура, стойностни художествени произведения и изпълнения. Оживяват гласовете на Елин Пелин, Владимир Димитров – Майстора, Апостол Карамитев, Валери Петров, Борис Христов, Панчо Владигеров, Марин Големинов, Стефан Данаилов…  Неговите съкровища стават достояние на аудиторията чрез националните и регионалните радиопрограми на БНР и чрез избрано съдържание, публикувано на archives.bnr.bg.

Златният фонд е място на безсмъртието, откъдето поколения видни личности продължават да отправят послания…