На днешната дата преди 69 години се е състояло съвещание на Главна дирекция на радиоразпръскването и радиофикацията, на което се приема решение за учредяване на „Златен фонд“ на звукозаписа. На заседанието под председателството на Главния директор Мишо Николов присъстват Леда Милева, Катя Георгиева, Ана Българанова, Ана Велева и др. Със заповед от 10 май 1950 са определени отговорници за изпълнение на решението по създаване на „Златен фонд“ на звукозаписа при Главна дирекция на радиоразпръскването и радиофикацията с общ програмен отговорник Ана Българанова.