През 1971 г. започва строежа на новата сграда на радиото

50 години от първата копка през 1970 година на новата сграда на БНР

„Периодът, необходим на новите идеи, за да навлязат трайно в културата, продължава средно около 30 години. През първото десетилетие промяната е свързана с много вълнения, но не и с широко разпространение. Следва проникването на изобретението в обществото, а третото десетилетие всички го използват.“ Този културен феномен е установен от Пол Сафо, директор на Института за бъдещето в Менло парк, Калифорния. Необходимите условия, при които трите основни електронни медии – радиото, телевизията и интернет са били създадени и са се развивали, се обуславят от промените в социалните, икономическите и политическите системи, които формират обществената среда.

Близо 30 години вече са изминали откакто националното „Радио София“ създава своите радиопрограми в сградата на бул. „Драган Цанков“ 4. Но „Старата къща“ вече е отесняла на журналистите и администрацията, а амбициите за създаването на трите национални радиопрограми („Хоризонт“, „Христо Ботев“ и „Орфей“) поставят пред председателя на Комитета за радио и телевизия Тодор Стоянов задачата да осигури ново работно пространство за многобройните радиослужители. В това начинание му помага кметът на София архитект Георги Стоилов, който си спомня:

„Дойде моят приятел Тодор Стоянов и ми каза – дай ми, моля те, помещения, защото ние от „Радио София“ се увеличихме страшно много. Нашите журналисти работят по трима – четирима на една маса. Казах му, че няма, тъй като всички административни сгради, построени по-рано, са заети. Отидох му на гости да се видим в старата сграда на радиото и видях, че между нея и Агрономическия факултет, има едно празно пространство. Казах му да строи на него. Помоли ме да направя проект, защото ако има план, веднага те включват в градоустройствения план. Направих плана, той го занесе в Плановия комитет и така разрешиха строежа.“

Проектът на архитект Стоилов впечатлява журито със съвременното си виждане за реализиране на модерна сграда, в съчетание с българския възрожденски стил, с реализиране на традиционното еркерно излизане на горния етаж. Бъдещата административна сграда на националното радио е с формата на обърната пирамида и е една от първите с изцяло стоманена конструкция и гипсови стени. Първата копка на новия дом на Българското национално радио (БНР) е направена на 17 август 1970 година. В Златния фонд на БНР е запазен документален запис, в който Тодор Стоянов определя деня като паметен за по-нататъшното развитие на институцията:

За да повиши идеологическия заряд на събитието думата има поетът Павел Матев, председател на Комитета за изкуство и култура. Той прави и първата копка на сградата:

С реализирането на амбициозната задача да се построи новата сграда в кратки срокове се заема държавното стопанско обединение  „Металстрой“. Неговият генерален директор Христо Захариев обещава „бързо и съвременно строителство“:

Директорът на Радиото Рад Каменски отправя благодарности към Централния комитет на партията и дава начало на тържеството, с което се ознаменува започването на строежа:

Новата сграда е построена за рекордно кратък срок и открита през 1972 година. През годините тя приютява Комитета за радио и телевизия, а след 1990 година, когато комитетът е закрит, администрацията и журналистически екипи на Българското национално радио.

По тази публикация работи Милен Димитров