Никола Атанасов

Отбелязваме 135 години от рождението на композитора

Композитор и педагог, Никола Атанасов е един от първомайсторите на професионалната музика у нас.

Роден е на 25 октомври 1886 година в град Кюстендил. Години по-късно Никола Атанасов споделя пред близките си ученици как майка му е пеела народни песни от Кюстендилския край. Вероятно тя е човекът, който поощрява музикалните занимания в детството му.

Първите си уроци по теория на музиката и по цигулка получава от Карел Махан, чешки композитор и капелмайстор, изследовател на българската народна музика и учител в Педагогическото училище в Кюстендил. Младият Никола се изявява още като ученик и с финансова помощ от съгражданите си, които организират благотворителен концерт за него, заминава да учи в Хърватския музикален институт в Загреб. Годината е 1906-а. Там негови учители са големите хърватски композитори и педагози Франьо Дуган, Вьекослав Розенберг Ружич, Кирил Юнек и Вацлав Хумел. По време на следването си по композиция, Никола Атанасов създава малки клавирни пиеси, както и Соната за пиано в ре минор, която е първата българска соната.

Симфония в сол минор е неговата дипломна работа. Първите три части от нея той представя пред преподаватели и студенти на 25 юни 1912 година. „Тогава председателят на академичния съвет Вьекослав Ружич ме прегърна и каза: Досега нито хърватите, нито българите имаха симфония. С това произведение те вече имат“ – споделя Никола Атанасов пред своя ученик, композитора Петър Льондев (сп. „Музика“ бр. 9/1969).

Последната, четвърта част на своята Симфония пише след завръщането си в България. За първи път у нас тя е изпълнена на 18 януари 1918 година от Гвардейския оркестър във Военния клуб в София под палката на маестро Георги Атанасов. А Никола Атанасов, по това време мобилизиран, идва на концерта с униформата на подофицер.

„В нейния финал се чувства свежият дъх на народната мелодика, пулсира ритъмът на българското хоро“, пише Петър  Льондев. И още: „За самия композитор остана като силно преживяване топлото честване и тържественият концерт по случай 50-годишнината от написването на Първата симфония, състояло се на 9 март 1963 година, когато софийските филхармоници под диригентството на Константин Илиев изпълниха симфонията.“
Документален запис от този концерт е съхранен в Златния фонд на БНР. Чуйте четвърта част от него:

За своя учител проф. Никола Атанасов и неговата Първа симфония разказва композиторът Пенчо Стоянов в запис от 1986 година:

Голяма част от живота си композиторът посвещава на своята педагогическа дейност. След завръщането си в България работи като учител – първо в Стара Загора и Плевен, а след това и в София. Професор в Музикалната академия, в периода 1934-1937 година е и неин ректор. Преподава теоретични дисциплини: хармония, контрапункт, теория на музиката, а негови студенти са изтъкнати музиканти като Марин Големинов, Парашкев Хаджиев, Александър Райчев, Тодор Попов, Димитър Петков, Здравко Манолов, Бенцион Елиезер и др.

„Онези, които го познават и си спомнят за него, особено като педагог или просто като събеседник, винаги са били впечатлявани от способността му да изслушва внимателно, да търси доброто и положителното у човека. Не показваше видимо огромните си познания, но в кратките си лаконични оценки и забележки зоркото око и ухо откриваха един високо ерудиран музикант, с особена чувствителност към стихията на музиката, към мелодичната ѝ природа. Тя се проявяваше както при разговор върху партитура, така и при най-обикновената работна обстановка в часовете по полифония, когато той учеше студентите на най-важното: да следят потока на мелодичното движение, да го направляват така, че то да следва най-естествената си траектория. И всичко това без дидактически проповеди и натрапчиви съвети, просто, приятелски, убеждаващо. Той беше винаги внимателен и тактичен, добродушен и доброжелателен, знаеше стойността на големите истини в музиката и твърдо и неотклонно ги защитаваше до последните си дни“ – пише Пенчо Стоянов за своя преподавател проф. Никола Атанасов. (сп. „Българска музика“ бр. 9/1986)

Творчеството на Никола Атанасов включва три симфонии, две увертюри, Трио за цигулка, виолончело и пиано, клавирни пиеси, солови и хорови песни и др.

„Очакване“ по музика на Никола Атанасов, изпълнява Елисавета Даскалова, съпровожда на рояла – Панчо Владигеров, запис 1962 година:

В сезон 2021/2022 година Симфоничният оркестър на БНР ще направи запис за Националния фонд на медията на Симфония №2  на Никола Атанасов. Маестро Марк Кадин я нарича „откритие“ и уточнява, че 100-години след създаването си, творбата ще има своя първи звукозапис.

Редакция и изображение: Меглена Димитрова