„Пейзаж“
„Пейзаж“
      Мария Райчева

… В картините си винаги се опитвам да достигна до някаква чиста живописност, цветът да бъде основното нещо, на което да са подчинени картините, цялата идея. Обикновено разчитам и се стремя да подходя чрез една моментна инспирация, заставайки пред натурата, да уловя настроението, което тя ми дава, онова вдъхновение, от което смятам, че има нужда един творец… Ами какво търся? Може би точно моментното, което проблясва за миг и изчезва, може би точно това, да уловя и по някакъв начин да запечатам и предам един миг от природата, който няма да се повтори повече, който по някакъв начин ме е вдъхновил или впечатлил…