„Червено“
„Червено“
      Магда Абазова

… Живописта за мен не е разказ, а изказ. Тя не разказва случки, събития, сюжети, тя изказва състояния, настроения, преживявания… Оттук основен проблем в картината за мен е цветът. Цветът, който има самостойно значение, който не е формообразуващо средство, а същност на картината. При подобно разбиране цветът притежава сам по себе си стойност.