„Триптих“
„Триптих“
      Николай Панайотов

… Започнах да рисувам свободни платна тук, в България преди 15-20 години. Сега те са в центъра на артистичната ми работа. В нещата, които правя, се наблюдава една силна линия на продължаване живота на картината, има повече цвят, образ, пространство, дори сюжет… В платната си търся ефекта на игра, дали са свободни форми, които се навиват и разгъват в ритъма на многото ми номадства. Навярно в Париж се „отключиха“ тези странни образи, населяващи платната ми – митични същества, кентаври и кръгове, рибочовеци, охлюви и грифони, пирамиди и харпии.