Жан-Пол Сартр и Симон дьо Бовоар
Жан-Пол Сартр и Симон дьо Бовоар

„Великолепното право да не бъдеш верен никому“ – разкрива нравствения генезис на родения преди 115 години философ, публицист и драматург Жан-Пол Сартр. Творецът, създал с думите си вселена, която вълнува умовете на поколения мислещи хора поели по пътя на своето личностно развитие. Живял в епохата на апокалиптичната човешка действителност на двете Световни войни и развил философията на екзистенциализма до степен на изкуство, Сартр създава и редица романи и пиеси, които са ясно обусловени от философските му търсения. Верен негов спътник и критик в творчеството и живота му е френската писателка, философ и феминист Симон дьо Бовоар.

Приблизително по същото време

„Жан-Пол Сартр, майсторът на нравствените теореми, е силен в доказателствата — като всеки човек с ясна мисъл, той е твърде малко склонен към компромиси и в това се състои етическата му сила. За него пътят на доброто е тежък и опасен, но винаги победоносен. Затова скептицизмът у Сартр е преддверие към вярата — приемана не наготово, такива конфекционни истини той винаги е отхвърлял, а истина, към която вървим въз основа на собствения опит.“

С въведението към книгата на Сартр в „Думите“, преводачът Огнян Вартоломеев представят не само духовната проблематика на епохите, но и мисленето и сетивността на времето. Тук той проследява и света на автора — с парещата ирония на самопознанието, страстния опит за установяване на собствената автентичност, прикритата гордост на самоанализ