Сигналите – звукови емблеми на БНР

Като обществена медия Българското национално радио винаги е било отговорно за вниманието на слушателската аудитория към темите в областта на културата и изкуството. Сигналите на този тип продукция са наслада за ухото.

      Радио ЛИК
      „Културна панорама“
      „Театрален алманах“
      „Мен ме измъчва красотата“ – обявен от актьора Сава Хашъмов
      „Неделен литературен салон“
      „Сцена, палитра, екран“
      „За приятелите на литературата и изкуството“