Битолски надпис на Иван Владислав от 1016 г.
Битолски надпис на Иван Владислав от 1016 г.

Сигналите – звукови емблеми на БНР

Подборът на някои сигнали се е диктувал от характерен за времето патос на определени предавания, чиито наименования говорят сами за себе си.

      „Ние, българите“
      „Българийо, родино мила“
      „Отечеството – образи и събития“
      „България – дела и документи“
      „Военна поща“
      „Велик е нашият войник“