Едни от първите декрети на новата власт
Едни от първите декрети на новата власт

101 години след Октомврийската революция тя все още е оценявана по нееднозначен и противоречив начин. Винаги е била предмет на многобройни и разнообразни по характер изследвания, които дават нов ракурс към фактите и личностите. Смисълът и значението на Октомврийската революция са пресявани и се пресяват през ситото на времето, а за поколенията остават неговите свидетелства за едно глобално по значение събитие, което завинаги променя хода на историята.
От богатите архиви на Радиото избрахме за Вас един глас от 1917 г. – спомените на участника в събитията, българина д-р Васил Геров.

      Д-р Васил Геров, доброволец във Виборгския червеногвардейски отряд, разказва за превземането на Зимния дворец – запис 1967 г.