Производствена гимнастикаsocbg.com
Ако не сте успели с утринната гимнастика у дома, можете да раздвижите тялото си по време на производствената гимнастика по месторабота.

„Добро утро, драги слушатели. Утринната гимнастика започва. Пригответе се в удобно облекло за изпълняване на упражненията… Едно, две – едно повдигане, две…“

В продължение на няколко десетилетия с тези въвеждащи думи и следващия ги комплекс от упражнения под акомпанимента на пиано започва денят на много български радиослушатели. Любопитен детайл е, че още с въвеждането на ежедневните предавания на „Родно радио“ с времетраене от 3 часа от началото на 1932 година на гимнастиката е отредено подобаващо място, наред с религиозните служби, беседите, детските часове, военните паради и манифестациите, футболните мачове, театралните пиеси.

Едно, две… утринна гимнастика, запис от 1983 година:

„… Не навеждайте много главата, таза снемете близко до пода… Застанете в разкрачен стоеж с ръце встрани…, свийте крака до напад… Не чукайте с петите по пода…, тазът да не увисва надолу, в опората тялото да бъде обтегнато, в клекналата опора погледът напред… и направете пружиниране във водоравен наклон… Достатъчно. Преминете в марш…“

И един виц от 70-те години на миналия век:
– Правиш ли сутрешна гимнастика с радиото?
– Само първото упражнение.
– Кое?
– „Отворете прозореца“.

Да раздвижим тялото за сила, тонус и добро настроение, припомняйки си познатата рубрика от програмата на Българското национално радио.