Изключително рядка пощенска картичка, изобразяваща възторга на народа в Пловдив след провъзгласяване на Съединението и тържествения марш на доброволци от всички краища на страната, събрали се да защитят своето делоНационален исторически музей
Изключително рядка пощенска картичка, изобразяваща възторга на народа в Пловдив след провъзгласяване на Съединението и тържествения марш на доброволци от всички краища на страната, събрали се да защитят своето дело

На 5 септември Захари Стоянов, председател на Българския таен централен революционен комитет (БТРЦК) в прокламация призовава:
Братя! Часът на Съединението удари! Вие се задължавате в името на Отечеството ни, в славата и величието на България да се притечете на помощ и да подпомогнете святото дело!

На 6 септември 1885 г. Източна Румелия отхвърля върховенството на султана и обявява, че се присъединява към Княжество България.
Съединението получава международно признание с подписването на 24 март 1886 г. в Цариград на Топханенския акт между Османската империя и посланиците на Великите сили – гаранти на Берлинския договор. 6 септември е обявен за официален празник с решение на Народното събрание от 18 февруари 1998 г.

Актът на Съединението е първата реална стъпка към сбъдването на националния идеал за пълно освобождение и независимост и се нарежда сред най-великите събития в нашата история, подготвени и извършени от българи.