Не са много българските учени, които са посветили цялата си творческа енергия на най-величавите страници в родната ни история. Проф. Дойно Дойнов не само е един от малцината. Осъзнал максимата, че науката се създава не единствено в сенчести кабинети, в академична тишина и библиотечно безмълвие, без да се щади, откликва всякога, когато е нужно да се защити една кауза. Особено когато тази кауза се нарича Българско възраждане.

      Проф. Дойнов разказва за своя произход, семейство и обстановката, в която е живял, за образованието и преподавателите си – запис 1988 г.

Дойно Дойнов (16 юли 1929 – 18 януари 2014) е роден в с. Буново, Пирдопско. Завършва история в СУ „Св. Климент Охридски“. Работи като музеен работник и научен сътрудник във Военноисторическия музей (1954 – 1971), директор на Археологическия музей към