„Паролата“ - запис от 1974 г.

Действието на пиесата е ситуирано в историческия период от управлението на правителството на Богдан Филов малко преди Деветосептемврийския преврат. Смутните времена на 1944 г., пречупени през призмата на човешки съдби. Фашисти – другари, врагове на народа – врагове на царя и правителството, съюзници – комунистически агитатори. Противопоставянето на героите е обусловено от контекста на времето и политическите възгледи. Чрез елементите на криминалния жанр слушателят става свидетел на преследване на нелегални конспиратори, организиране на акции, арести. Не липсват и жертви, разбира се. И от двете страни. В името на убежденията и светлото бъдеще.
Това, което със сигурност е непреходно – лайтмотивът на пиесата от днешна гледна точка: историята трябва да бъде разказана на поколенията след нас.

Поредица Радиотеатър на социалистическия реализъм