Припомняме си днес за един от най-самобитните български композитори, интелектуалци, широкоспектърна, артистична личност, музикален педагог, архитект и общественик, големия майстор на клавиатурата, твореца, който поражда влияния в развитието на европейското музикално изкуство през първата половина на 20 в. – проф. Димитър Ненов. Днес се навършват 65 години от смъртта му.