композиторът Георги Димитров

В интервю от 1974 г., по повод 70-тата му годишнина композиторът споделя: „Смятам за най-значимо в моето творчество всичко онова, което е получило одобрението на публиката. Един автор се радва най-много тогава, когато чува своите произведения да се изпълняват от тези, към които са насочени. Всяко произведение, което е проникнало в сърцата на хората, има някаква стойност.“

Проф. Георги Димитров (2 май 1904 – 12 март 1979) е хоров композитор и една от личностите, с чието име са свързани десетилетия от развитието на музикалния живот и култура в България.

Роден е в Белоградчик, а неговите родители са учители, които отделят голямо внимание на музикалната самодейност в града. Младият Георги учи цигулка и още като ученик прави първите си опити за композиране. През есента на 1920 г. постъпва в Ломското педагогическо училище. Под ръководството на учителя по музика Белчо Белчев скоро става първи цигулар в градския оркестър. След кратко обучение в Румъния, Димитров постъпва във Варшавската консерватория, където се дипломира през 1929 г. Учи цигулка при Охлевски, композиция при проф. Шикорски и хорово дирижиране при Казуро и Фителберг. Едновременно със следването си дирижира студентския хор „Христо Ботев“, а заедно с полския композитор Мачеевски основава и ръководи Голям славянски хор.

Завръща се в България през 1938 г. Първоначално е инспектор в Министерството на народното просвещение, после – артистичен секретар на Софийската народна опера (1940 – 1948), основава и ръководи Камерен мъжки хор (1939 – 1943), с който участва ежеседмично в програмата на Радио София. Ръководител е на работническия хор „Георги Кирков“ (1945 – 1949). От 1949 г. е начело на Дирекцията за музикално творчество и изпълнителско изкуство в продължение на 10 г. – период, за който композиторът Лазар Николов казва: „Георги Димитров беше царят на музиката в България.“ Главен редактор е на списанията „Хорово дело“ и „Българска музика“, автор е на „Беседи по въпросите на хоровото изкуство“ и редица статии по музикални теми, композира хорови и солови песни, съставя сборници.