Съхранението и популяризирането на родната аудиоистория е мисия за Българското национално радио повече от 80 години.

По повод Световния ден на аудиовизуалното наследство – 27 октомври, през 2017 г. стартирахме инициативата „Изпрати запис“. Тя дава възможност на всеки, който разполага с аудиозаписи и фотографии, които смята за ценни, да ги сподели с Архивния фонд на БНР.

Така слушателите, събеседниците и приятелите на Радиото се превръщат в съмишленици, с помощта на които се обогатява звуковата памет на БНР и се запазват за следващите поколения уникални свидетелства от културата и спорта, обществения, политическия и стопанския живот на България.

Всеки предоставен архивен материал ще бъде копиран и върнат на притежателите. За повече информация можете да се свържете с нас на archives@bnr.bg.

Световният ден на аудиовизуалното наследство е ключова инициатива на ЮНЕСКО с цел повишаване информираността на обществото за съхраняването на аудиовизуалните архиви – филми, радио- и телевизионни програми, аудио- и видео записи, които са уникално свидетелство за развитието на обществото.

Отбелязва се от 2005 година с резолюция 53 на XXXIII сесия на Генералната конференция на Организацията на ООН по въпросите на образованието, науката и културата.