Списание "Ново Радио София"

Програмата на радиото даже и през далечната 1937 г. се е отличавала със завидно разнообразие и политематичност. Седмичната радио-програма се е издавала в списание, което запалените радиослушатели са можели да закупят или да се абонират.

Интересно е да отбележим, че сутрин, точно в 7:00, са звучали маршове. Добро утро! След тях ободрителни думи и радиогимнастика.
Музиката, разбира се, в цялото си жанрово разнообразие активно присъства и в другите часови пояси. Клавирни концерти, „хорови, оркестрови и камерни откъслеци“, „откъслеци от оперети“, „оперни увертюри, арии, дуети и ансамбли“, народни песни, „лека и танцова музика“, „американски джейз“… Музика за всеки вкус и възраст.

В неделя от 8:45 пряко се е предавала божествена служба, а след нея – „концерт на полицайската музика“.

За любознателните – беседи и сказки, като например „Бит и национална култура“, „Прочути певци в историята“, „Как да се пазят гражданите от пожар“, „Живото изкуство“, „Вестникът и радиото“… Обособено време има и за час за селото, детски час, здравни сказки и др. Всяка делнична вечер от 19:30 слушателите, долепени до радиоприемниците, са можели да чуят уроци по френски и немски език.

Новини са се съобщавали в 7:30, 13:30 и 21:45, а в 22:00, в рамките на 5 минути – преглед на чуждия печат. Краят на дневната радиопрограма е в 23:30.

Освен седмичната радиопрограма списанието предоставя на своите читатели „пълен и най-точен списък на всички предавателни станции“ на дълги и средни вълни – полезно, като са си нямали уебсайт, където да ги проверят… Kaкто и забавни радионовини, като например, че най-възрастната слушателка и радиоговорителка е застанала пред микрофона в Шотландия на достолепните 109 години.