„Пролет“
„Пролет“
      Иван Стратиев

… Това са наистина събирани от най-различни места, по най-различни поводи най-различни предмети, също и плодове, камъни, различни дървета, фрагменти, които, обединени от една идея – да се направи някакво същество фантастично, някакво животно, могат да бъдат подредени и представени на зрителя в един парадоксален контекст. И той, забавлявайки се и играейки с пъзела на света, който ни заобикаля, предметния свят, да изгражда една своя емоционална представа и за автора, и за света.