„Планински макове“
„Планински макове“
      Ивайло Мирчев

… Мога да оприлича своето изкуство като път към храма. Всичко е много тривиално. Винаги рисувам от натура природен мотив, като в процеса на работата извършвам промени. В голяма степен изобразеното е борба със собственото безсилие да постигнеш образа. Въображението е много по-силно от възможностите… Обичам рисунката, обичам цвета. Не изключвам практиката си на художник от обикновения живот на човека. Най-доброто за художника е да развълнува зрителя. Опитвам се да създам един собствен поетичен свят със средствата на цвета, формата и колорита.